วิธีการแจ้งฝากเงิน ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต

MM88SAND เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด  MM88SAND


ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต เว็บ พนัน ออน ไลน์ ครบ วง จร มี ครบ ทั้ง บา คา ร่า Live ออน ไลน์ แทง สเต็ป ออน ไลน์ บอล ชุด ออน ไลน์ คา สิ โน ออน ไลน์ สล็อต ออน ไลน์ หวย ออน ไลน์ แทง มวย หวย ออน ไลน์ ครบ ทุก รอบ ทุก เสต็ป ไม่ มี เทริ์น  มี โปร โม ชั่น สำ หรับ สมา ชิก ใหม่ อยู่ตลอด เว ลา เล่น ง่าย ๆ รับ ง่าย ๆ มี เฉพาะ ที่ MM88SAND เท่า นั้น  ฝาก – ถอน ภาย ใน 1 นาที  จ่าย ตรง ทุก บิล ควบ คุม ด้วย AI สา มา รถ ถอน ได้ แบบ อัต โน มัติ และ ยัง มี ทีม งาน มือ อา ชีพ คอย ดู แล ซัพ พอร์ต ตลอด 24 ชั่วโมง นึก ถึง การ บริ การ ทุกระ ดับ ประ ทับ ใจ นึก ถึง  MM88SAND เว็บ คา สิ โน ชั้น นำ ระ ดับ ประ เทศ เว็บ เดียว ครบ วง จร

1.เข้า สู่ ระ บบ โดย ใช้ User ID ของ ลูก ค้า**เพื่อ ให้ ง่าย ต่อ ความ เข้า ใจ กร ณี เข้า หน้า เว็บ แล้ว เป็น ภา ษา อัง กฤษ ให้ กดเปลี่ยน ภา ษา ให้ เป็น “ ภาษาไทย ”

ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต


2.กด ปุ่ม “ ฝาก / ถอน ” จะ ปรา กฏ หน้า ต่าง สำ หรับ การ แจ้ง ฝาก / ถอนเงิน

ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต


3. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM
3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร
3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร
3.1.4 ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM
3.1.5 เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน
3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก

3.3.1 ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า
3.5 เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า
3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51
3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าทำการโอนเงินเข้ามา
3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา
3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก

ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต

วิธีการแจ้งถอนเงิน

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัต

 2.กดปุ่ม “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

 3.เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

***ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก***

 

บทความน่าสนใจคาสิโนออนไลน์

 

ทางเข้าเล่น MM88SAND

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก MM88SAND

---หรือ---